משלוחים לנקודות חלוקה חינם מעל ₪129 / שליח עד הבית חינם מעל ₪600

תוצאות נוספות

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product

תקנון

  1. אתר קוסמטיק קלאב (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הלקוחים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת קוסמטיק קלאב ע.מ. 26078022 המנהלת את המכירות באתר (להלן: קוסמטיק קלאב)
  2. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר.
  3. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  4. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ זהות, כתובת, מס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע”י תיאום התשלום וההזמנה טלפונית.
  5. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
  6. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברת קוסמטיק קלאב לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.
  7. קוסמטיק קלאב נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הלקוחים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
  8. פרטיות:
   השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת”) והודעות שירות ומערכת, מאת קוסמטיק קלאב  ו/או מי מטעמה.
  9. קוסמטיק קלאב מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.
  10. בשום מקרה לא מעבירה קוסמטיק קלאב נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח לרשות הדואר או לחברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.
  11. קוסמטיק קלאב תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.
  12. לקוסמטיק קלאב הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
  13. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם מצוין בהבלטה ובמפורש אחרת בכותרת המכירה ובתיאור המוצר.
  14. קוסמטיק קלאב שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע קוסמטיק קלאב ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
  15. קוסמטיק קלאב עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מקום הייצור, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות. עם זאת, התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחיבות את קוסמטיק קלאב.
  16. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.
  17. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
   קוסמטיק קלאב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
  18. מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח לבית הלקוח למעט מקרים בהם מצויין שהמחיר כולל משלוח.
  19. במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי קוסמטיק קלאב, יקבע המחיר בספרי קוסמטיק קלאב. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לקוסמטיק קלאב בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע ל קוסמטיק קלאב על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.
  20. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.
  21. במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הנה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
  22. ניתן להצטרף לרשימת תפוצת הדואר האלקטרוני של חברת קוסמטיק קלאב ולקבל הודעות בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. ניתן גם להיגרע, בכל עת, מרשימת תפוצה זו. את ההצטרפות או הגריעה ניתן לבצע על ידי פניה באמצעות הדואר האלקטרוני, דואר רגיל או בפקס.
  23. פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חברת קוסמטיק קלאב.
  24. הלקוח בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
  25. הלקוח רשאי לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות שנציג לקוחות של קוסמטיק קלאב יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג קוסמטיק קלאב לבין הלקוח, מסר הלקוח את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
  26. יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
  27. עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שקוסמטיק קלאב תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין חברת האשראי.
  28. במקרה של מחלוקת לעניין סוגי וכמויות המוצרים שהוזמנו, הרישום במחשבי קוסמטיק קלאב הוא הקובע.
  29. כל לקוח רשאי לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש, ובמקרה כזה לא יהיה מחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח. לקוח המעונין במשלוח לביתו ישלם דמי משלוח, כפי שמצוין בנפרד בטופס ההזמנה.
  30. קוסמטיק קלאב תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.
  31. במקרה של פיגור ב- 2 תשלומים או יותר, תהא קוסמטיק קלאב רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.
  32. מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום לאחר ביצוע העסקה. קוסמטיק קלאב עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח.
  33. תנאי חברות השילוח (או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה) יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח (למעט מקרים חריגים).                                  לקוח אשר בחר בשירות משלוחי פיק-אפ אשר מתבצע באמצעות חברת השילוח אל נקודות איסוף בהן יש הסכם בין חברת השילוח לבעלי נקודות האיסוף על שמירת החבילות על הלקוח לקחת בחשבון כי זמן שמירת החבילה הינו עד 7 ימי עסקים מתאריך הגעת החבילה לנקודה, לקוח שלא הגיע לאסוף את המוצר בפרק הזמן שהוקצב ע”י חברת השילוח (5 ימי עסקים) יאלץ לשלם על משלוח חוזר 30 ש”ח תוספת כדי שהחבילה תשלח אליו בשנית.
  34. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  35. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית קוסמטיק קלאב לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
  36. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע”י קוסמטיק קלאב, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי קוסמטיק קלאב.
  37. קוסמטיק קלאב לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
  38. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לנקודה הקרובה למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי העבודה של חברת המשלוחים מטעם קוסמטיק קלאב.
  39. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם קוסמטיק קלאב אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לנקודה הקרובה למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי חברת המשלוחים מטעם קוסמטיק קלאב, הלקוח יהא רשאי לאסוף את המוצרים מכל גורם המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של קוסמטיק קלאב ללקוח כך באמצעות דואר אלקטרוני.
  40. דמי המשלוח כוללים עלות משלוח רגיל, הכולל הבאת המוצר אל דירתו של הלקוח או עד לנקודה הקרובה ביותר שניתן ע”י חברת השילוח למקום מגוריו של הלקוח.
  41. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כח מטעמו וכן ת”ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.
  42. על לקוח המעונין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל לבצע את ההזמנה טלפונית ולתאם מועד לשם קבלת המוצר. במקרה כזה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח.
  43. בעת איסוף עצמאי של המוצר ממחסן קוסמטיק קלאב, יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.
  44. לקוח המעוניין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בשיחת טלפון לשרות לקוחות קוסמטיק קלאב או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו. השבת המוצר למחסני החברה תהיה על חשבון הלקוח, למעט במקרים של אי התאמה או פגם במוצר.
  45. במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם קוסמטיק קלאב, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו למשרדי קוסמטיק קלאב, במקרה והלקוח קיבל את המשלוח ע”י שליח עד הבית יחוייב הלקוח בדמי ביטול על עלות השליחות בסכום של 40 ש”ח , במקרה והלקוח קיבל את המשלוח ע”י משלוח פיק אפ/איסוף מנקודה קרובה לביתו , יחוייב הלקוח בדמי ביטול על עלות השליחות בסכום של 20 ש”ח.
  46. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, כולל הצלופן העוטף אותה. אם נפתחה אריזת הבושם לא ניתן לבטל את ההזמנה.
  47. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים המסופקים ללא אריזה הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) בבושם.
  48. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.
  49. בכל מקרה אשר בו, מחמת גורמים שאינם בשליטת קוסמטיק קלאב, נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא קוסמטיק קלאב רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. לדוגמא: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  50. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו /או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית קוסמטיק קלאב לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
  51. במידה ותחול טעות בתיאור המוצר במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אינפורמטיבי אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית קוסמטיק קלאב לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו.
  52. לרשות הלקוחות באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של קוסמטיק קלאב. המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות. טלפון : 052-5332244, או דואר אלקטרוני דרך האתר.
  53. קוסמטיק קלאב שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
  54. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א בלבד.
  55. חברת Cosmetic Club  שומרת לעצמה את הזכות לשנות\לבטל את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

 

אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן קוסמטיק קלאב נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

1.1.       מדיניות פרטיות. קוסמטיק קלאב מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
1.2.       מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לקוסמטיק קלאב במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
1.3.       שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של קוסמטיק קלאב, לרבות מאגר מס’ 493115.
1.4.       מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר קוסמטיק קלאב לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים.
1.5.       הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לקוסמטיק קלאב ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר.
1.5.1.    בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של קוסמטיק קלאב, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת קוסמטיק קלאב, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת.
1.5.2.    בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של קוסמטיק קלאב, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
1.6.       הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר  לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
1.8.       שימוש בעוגיות (cookies). קוסמטיק קלאב תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

תפריט נגישות

תוצאות נוספות

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product