- כל המוצרים המפורסמים למכירה באתר Cosmetic-Club הינם 100% מקוריים .

- תדירות המכירות הגבוהה באתר Cosmetic-Club מבטיחה תחלופה
מהירה מאוד של מוצרים.

- כל המוצרים המפורסמים באתר Cosmetic-Club מגיעים אך ורק מיבואנים
מורשים בישראל או לחלופין בייבוא ישיר מחו"ל.